Miesiąc: Sierpień 2019

Home / Miesiąc: Sierpień 2019

Pożyczka dla bardzo zadłużonych online

Zobowiązania dla bardzo zadłużonych udzielane są wyłącznie z poręczycielem. Dzięki niemu firma pożyczkowa ma potwierdzenie solidności klienta oraz zabezpieczenie, na wypadek gdyby okazało się, że pożyczkobiorca z różnych przyczyn jednak nie reguluje rat w terminie. O ile znalezienie poręczyciela nie należy do łatwych, sam proces wnioskowania i procedura rozpatrywania wniosku nie są skomplikowane ani czasochłonne.

Poręczyciel – kto może nim zostać, jakie musi spełniać wymagania oraz jakie ponosi ryzyko?

  • Poręczyciel to osoba, która poświadcza o solidności wnioskującego i jednocześnie zobowiązuje się spłacać zobowiązanie, jeśli pożyczkobiorca tego zaniecha (Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.1).

  • Poręczycielem może zostać osoba z rodziny, przyjaciel lub znajomy z pracy, który zna pożyczkobiorcę. Każda firma pożyczkowa ma inne wymagania wobec gwaranta, najczęściej jednak są to: wiek od 20 do 75 lat, zamieszkanie na terenie Polski, dobra zdolność kredytowa lub nieruchomość na własność, brak stanu upadłości konsumenckiej.

  • Poręczenie jest nie tylko ryzykiem związanym z koniecznością spłacania nie swojego zobowiązania, ale przyczynia się również do obniżenia zdolności kredytowej, co może skutkować problemami z uzyskaniem zobowiązania dla siebie.

Pożyczka dla bardzo zadłużonych online krok po kroku

  1. Wybór najlepszej firmy pożyczkowej – warto zwrócić uwagę na to, czy pożyczka dla bardzo zadłużonych online posiada nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale również korzystne koszty pozaodsetkowe.

  2. Wypełnienie formularza na stronie internetowej – potrzebne będzie wskazanie danych zarówno wnioskującego, jak i poręczyciela, dlatego lepiej składać wniosek wspólnie.

  3. Kontakt telefoniczny firmy pożyczkowej – przedstawiciel instytucji zatelefonuje i do wnioskującego i do poręczyciela. Podczas rozmowy zapyta o wysokość i źródło dochodu, wydatki i posiadane zobowiązania.

  4. Decyzja o przyznaniu zobowiązania lub odrzuceniu wniosku.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/