Miesiąc: Listopad 2019

Home / Miesiąc: Listopad 2019

kredyt dla zadłużonych

Sprawdzanie baz przez instytucje finansowe udzielające zobowiązań może mieć dobre i złe strony. W BIKu gromadzone są informacje zarówno o zaległościach w spłacie, jak i o zobowiązaniach płaconych terminowo. Mogą więc świadczyć o solidności klienta, który rzetelnie spłaca raty, jak i o tym, że udzielenie mu kredytu dla zadłużonych wiąże się z ryzykiem. Jeśli klient ma świadomość, że jego historia kredytowa nie prezentuje się dla niego korzystnie, może skorzystać z ofert firm, które posiłkują się informacjami pochodzącymi z innych źródeł niż bazy.

1. Oświadczenie alternatywą dla BIKu

Ocena zdolności klienta nie musi być związana ze sprawdzaniem bazy. Choć wiele firm pożyczkowych posiłkuje się tymi informacjami, nie mają one wpływu na decyzję, jeśli klient posiada wysokie dochody i stosunkowo niskie wydatki.

2. Polskie prawo narzuca obowiązek oceny klienta

Każda instytucja finansowa musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem klientowi zobowiązania. Obowiązek ten precyzuje art. Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715):

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.

3. Kredyt dla zadłużonych bez BIK można uzyskać online

Firmy pożyczkowe znane są z oferowania produktów finansowych przez internet. O kredyt dla zadłużonych bez BIK można ubiegać się przez internet. Formularz jest przejrzysty i wymaga wskazania najważniejszych danych, a proces rozpatrywania wniosku również w przypadku klientów z negatywną historią kredytową nie trwa długo – kredytobiorca dowiaduje się o przyznaniu zobowiązania za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.