Kategoria: Kredyty

Home / Kategoria: Kredyty

kredyty online dla zadłużonych

Czy każdemu potrzebny jest kolejny kredyt dla zadłużonych online? Czy następne zobowiązanie nie przyczyni się do pogłębienia problemów finansowych? Jak pożyczać będąc zadłużonym, by nie pogrążyć się w zaległościach w spłacie? To pytania, na które odpowiedź jest jedna: celem kredytu powinno być uregulowanie wszystkich zaległości. Tylko to będzie w stanie rozwiązać problemy, uwolnić od długów, przywrócić płynność finansową i zacząć gromadzić oszczędności.

1. Jak wygląda moja sytuacja finansowa?

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza finansów. Mamy na myśli podsumowanie i pogrupowanie wszystkich zobowiązań, a także wskazanie wszystkich miesięcznych wydatków oraz dochodów. Stworzenie takiego zestawienia pozwoli ocenić, czy sytuacja naprawdę prezentuje się tak źle, czy może zaległości w spłacie są wynikiem nieumiejętnego zarządzania swoimi finansami. Analiza pozwoli upewnić się, że kolejne zobowiązanie może pomóc.

2. Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie

Mowa tutaj o planowani zakupów, planowaniu budżetu na cały tydzień, miesiąc i rok. Istotne jest przeliczenie dochodów, podsumowanie wydatków na dany miesiąc i sprawdzenie, czy możliwe jest uzyskanie nawet niewielkich oszczędności.

3. Ustalenie priorytetów i celów kredytu online dla zadłużonych

Nawet przy małym zadłużeniu nadrzędnym celem powinno być spłacenie wszystkich zobowiązań i dążenie do wolności finansowej. Kredyt online dla zadłużonych może pomóc w rozwiązaniu problemu z zadłużeniami stanowiąc niejako alternatywę dla konsolidacji, jednak należy ustalić, że uzyskane pieniądze w całości zostaną przeznaczone na spłacenie zadłużeń.

4. Wybranie oferty dopasowanej do indywidualnej sytuacji

Zaciągnięcie zobowiązania na spłacenie długów nie będzie pomocne, jeśli ustalona miesięczna rata będzie zbyt wysoka. Efekt pozostanie taki sam – problem w spłacie prowadzący do zaległości kończący się zadłużeniem. Niezbędne jest wybranie takiej propozycji, które będzie atrakcyjna nie tylko pod względem oprocentowania, ale również pozostałych warunków. Według raportu Fundacji Kroneneberga przy Citi Handlowy aż 19 proc. ankietowanych przegląda umowę tylko pobieżnie.1 Warto unikać tego błędu i poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z wszystkimi warunkami

1http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/141203_fk_swieta_za_chwilowke.pdf

Wiele instytucji bankowych wymaga posiadania konta do uzyskania pożyczki. Nie jest to jednak działanie jednorodne, gdyż niektóre z firm nie wymagają tego od swoich klientów. Wzięcie takiej pożyczki jest niezwykle popularne wśród instytucji pozabankowych, których nie obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku banków.

Po co komu konto osobiste?

Konto osobiste jest dodatkiem do kredytu bankowego dlatego, że bank chce w jakiś sposób przywiązać do siebie klienta. To typowe zagranie marketingowe, które jest w stu procentach przygotowane dla dobra banku.

Warto zwrócić uwagę, że konto osobiste nie jest wymagane do otrzymania pożyczki. Pieniądze można by mieć na własnym koncie i nie przejmować się niczym. Jednak instytucje bankowe bardzo często odmawiają pożyczki bez konta osobistego i decydują się na zaoferowanie tego „bonusowego” rozwiązania.

Zalety pożyczki bez konta osobistego

Jakie są zatem zalety pożyczki bez konta osobistego? Przede wszystkim jest ona dużo wygodniejsza. Jeśli konsument nie ma konta w danym banku, a wymogiem dla otrzymania wsparcia finansowego jest założenie konta, to nie tylko trwa to więcej czasu, ale i wymaga większej ilości formalności.

Co więcej, konto kosztuje. Nie chodzi tu już tylko i wyłącznie o samo założenie, ale jego utrzymywanie w późniejszym czasie. Dlatego wybierając ofertę instytucji pozabankowej, klient nie ma problemu z czymś, czego nie chce, a co jest mu niezbędne do otrzymania pożyczki. Nie powinna być ona jednak uzależniona od samego konta.

Czy to ma znaczenie?

Konto bez pożyczki? To normalne. Ale jakie plusy daje pożyczka z kontem?

  • Jest droższa, a trudno uznać to za korzyść,
  • Jest mniej wygodna, co również sprawia, że jest raczej trudniej i mniej przyjemnie,
  • Jest przywiązująca i wymaga kontroli i zachodu, by np. nie były naliczane dodatkowe opłaty za brak korzystania z niego

Tak więc widać, że oferty pozabankowe w tym zakresie są dużo bardziej korzystne i wpływają pozytywnie na wartość pożyczki. W ten sposób oferowana przez bank kwota maleje, a instytucje pozabankowe rośnie.

Jak obliczyć odsetki kredytowe?

29 marca 2019 | Kredyty, pożyczki | Brak komentarzy

Odsetki są nieodłącznym elementem jakie musi mieć kredyt dla zadłużonych 2018. Na każdą ratę składa się część kapitałowa i część odsetkowa ustalone w odpowiednich proporcjach w zależności od wybranego systemu spłacania rat – malejącego lub stałego. Oprócz standardowych odsetek związanych z zaciągnięciem zobowiązania, Kodeks cywilny wskazuje również inne rodzaje odsetek, w tym za spóźnienie w spłacie rat.

Kwota należna za pożyczenie pieniędzy

Niemal każde zaciągnięte zobowiązanie wiąże się z zapłaceniem odsetek. Stanowią one główny koszt kredytu i są jednocześnie wynagrodzeniem dla banku kosztów, jakie poniesie w związku z udzieleniem kredytu. Dodatkowo stanowią dla instytucji udzielającej kredytu spory zysk. Oznacza to, że kredytobiorca płaci bankowi za to, że ten pożycza mu swoje pieniądze, a wysokość tej opłaty, a więc odsetek ustalana jest według indywidualnej oferty banku oraz innych czynników. Należą do nich wysokość pożyczanej kwoty, okres kredytowania, a także rodzaj zaciągniętego zobowiązania.

Rodzaje odsetek i ich maksymalna wysokość

To, ile najwięcej mogą wynosić odsetki ustalane jest przez prawo zawarte w Kodeksie cywilnym. Odsetki ustawowe stanowią odsetki naliczane za korzystanie z cudzego kapitału, obecnie wynoszą maksymalnie 5 proc. wartości kredytu, natomiast maksymalnie 10 proc. w skali roku. Ich wysokość ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości, podobnie jak wysokość odsetek karnych, a więc naliczanych w sytuacji, gdy dochodzi do opóźnienia w spłacie kredytu. Wierzyciel w skali roku może naliczyć sobie odsetki w wysokości 14 proc. wartości kredytu. Dodatkowo Kodeks cywilny wskazuje, że kredytodawca ma prawo wkroczyć na drogę sądową w celu odzyskania zaległości kredytobiorcy, nawet jeśli opóźnienie nie przyczyniło się do szkód powstałych na rzecz wierzyciela lub w sytuacji, gdy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, nie zapłaciła raty w terminie nie ze swojej winy.

Odsetki dotyczące transakcji handlowych ustalane są przez Ministerstwo Rozwoju, a ich maksymalna wysokość wynosi obecnie 9,5 proc.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

11 stycznia 2019 | Kredyty | Brak komentarzy

Przyznanie kredytu w banku jest procedurą, która niekiedy wymaga cierpliwości. Przed podjęciem decyzji banki musi sprawdzić, czy osoba chcąca zaciągnąć zobowiązanie nie ma innych zadłużeń oraz upewnić się, że ryzyko nie spłacania przez nią kredytu jest minimalne. Działania te nazywają się określeniem zdolności kredytowej, a w celu jej ustalenia bank korzysta z różnych źródeł.

Na co bank zwróci uwagę?

Do najważniejszych czynników należy wysokość i źródło dochodów. Znaczenie ma również forma i czas trwania zatrudnienia. Nawet wysokie zarobki otrzymywane na zasadzie umowy o dzieło mogą nie być przez bank uwzględnione. Większym powodzeniem cieszą się umowy o pracę na czas nieokreślony. Kolejnym jest wysokość wydatków w stosunku do dochodów. Bank sprawdzi, czy kredytobiorca będzie w stanie płacić raty w ustalonym terminie bez pogorszenia swojej sytuacji finansowej. Istoty jest również wiek osoby zaciągającej zadłużenie. Ma to duże znaczenie w określeniu wysokości kredytu oraz czasu na jego spłatę. Szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych istotna jest również wysokość wkładu własnego.

Jak bank sprawdza wiarygodność kredytobiorcy?

Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt spełnia powyższe kryteria, bank upewnia się jeszcze, czy wcześniejsze zobowiązania były płacone w terminie. W tym celu wykorzystuje źródła danych z BIK oraz BIG. Dzięki nim wie, czy kredytobiorca wcześniej korzystał z ofert banków i parabanków oraz czy przestrzegał warunków umowy, szczególnie tych dotyczących płatności. Cenne dla banku będzie także potwierdzenie, że osoba ta w terminie opłaca rachunki za media, telefon czy internet. Wszystkie te informacje pozwolą ocenić sytuację finansową osoby, która ubiega się o kredyt. Warto również zatroszczyć się o to, by zbudować historię płatniczą oraz żeby była przede wszystkim pozytywna. Wszelkie zaciągnięte zobowiązania powinny być płacone w terminie, ponieważ każde odstępstwo może w przyszłości skutkować problemem z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie kredytu na wybrany cel.

 

Artykuł powstał przy współpracy z https://salvusmoney.pl/.